Strojní ražba

Úderové razící stroje

Ražení textu se provádí za pomoci úderového mechanismu, který nahrazuje lidskou sílu a následně zvyšuje sílu úderu. Tím docílíme ražení více znaků společně, což šetří čas a energii. Stroje se využívají k ražení neměnných textů při velké opakovatelnosti ražení. Rovněž využíváme při ražení automatické číslovací hlavy.

Ruční, stojanové, kombinované, k integraci

Razící mechanizmy

Ruční, stojanové, kombinované, k integraci

Razící mechanizmy


Ruční, stojanové, kombinované, k integraci

Ruční úderové stroje

Ruční, stojanové, kombinované, k integraci

Ruční úderové stroje


Ruční, stojanové, kombinované, k integraci

Pneumatické úderové stroje

Ruční, stojanové, kombinované, k integraci

Pneumatické úderové stroje


K integraci

Pneumatické úderové jednotky

K integraci

Pneumatické úderové jednotky


Stojanové, k integraci

Tepelné značící stroje

Stojanové, k integraci

Tepelné značící stroje


Stojanové, k integraci

Odvalovací stroje

Stojanové, k integraci

Odvalovací stroje