telesis_nadelpraeger_cncmonster_6.jpg

Mikroúderové značení dílů

V momentě kdy se rozhodujete, že potřebujete trvale značit své výrobky nebo díly, přichází na scénu mikroúderové značení Telesis.

Jak funguje mikroúder

Princip mikroúderu je mechanické vyražení bodů do materiálu pomocí karbidového hrotu. Karbidový hrot mechanicky přetváří povrch značeného dílu. Výsledek značení je soustava bodů, které spolu dávají smysl jako určitý znak, grafika nebo kód. Jedná se o velmi rychlé, trvalé a nesmazatelné značení. Výsledný popis je čitelný i po lakování, povrchové úpravě nebo tryskání.

     Mikroúderové značení - lak

Bez pružinek to jde mnohem lépe

Mikroúdery Telesis disponují bezpružinkovým systémem, kdy hrot běhá pouze na vzduchovém polštáři. Hrot se v průběhu značení neustále vystřeďuje a díky tomu dokážeme značit velmi přesně a ve vysoké rychlosti. Bezpružinkový systém také zabezpečuje značení různých nerovností nebo oválných tvarů.

Rychlost a hloubka značení bez kompromisů

Změnou výšky hrotu od povrchu, změnou tlaku vzduchu nebo druhem hrotu lze regulovat hloubku značení. Lze značit s chirurgickou přesností velmi jemné znaky, ale také lze značit extrémní hloubkou. Rychlost značení je dána bezpružinkových systémem a na světě nemá konkurenci. Jednohrotý mikroúder TMM1700 dokáže vyznačit 6 znaků za sekundu. Oproti tomu 21 hrotový mikroúder TMM7200 vyznačí až 21 znaků za sekundu. Kompromisem může být mikroúder TMM4250, který disponuje 4 hroty a vyznačí 10 znaků za sekundu. Každý z hrotů dokáže označit i kalený materiál až do tvrdosti 64 HRC.

Ovládací kontrolér pro každého

Mikroúdery Telesis lze ovládat přes kontroléry TMC470 a TMC520. TMC4700 disponuje jednobarevným displayem a hardwarovou klávesnicí. TMC520 disponuje dotykovým displayem. Systém v nich je plně intuitivní a obsluha může začít značit okamžitě po krátkém zaškolení. Kontroléry dokážou také komunikovat s nadřízenými systémy přes TCP/IP nebo PROFINET.

TMC520

Který mikroúder je vhodný pro integraci?

Všechny námi nabízené mikroúdery Telesis jsou vhodné pro integraci do linek, které pracují 24 hodin denně. Integrátor vždy dostane pro zapracování do návrhu 3D model zařízení, elektrické schéma zapojení a doporučené návody pro komunikační protokoly. Samozřejmostí je technická podpora, jak při integraci tak v průběhu životnosti zařízení.

Mikroúder pro integraci

Ing., M.Sc. Gabriel Kuba – CEO

LinkedIn profil